Z označitvijo pogojev sodelovanja potrjujem, na podlagi svoje lastne prostovoljne odločitve, da se strinjam in soglašam z v nadaljevanju navedenimi pogoji organizatorja prireditve BraveRun.

Strinjam se in soglašam:
Da so vsi podatki v prijavnem obrazcu resnični ter da k udeležbi na prireditvi pristopam na podlagi svoje svobodne odločitve in privolitve.
Da sta poravnana prijavnina in polnoletnost pogoj za pristop k prireditvi. Mladoletne osebe morajo imeti pisno dovoljenje staršev oz. skrbnikov in biti na dogodku v spremstvu z njim.

Da prireditev pomeni povečan telesni napor in obremenitev, zaradi česar je dodatni pogoj za udeležbo na prireditvi, da sem zdrav(a), vsestransko pripravljen(a) za prireditev, da imam opravljen zdravniški pregled ter odsotnost kakršnih koli zdravstvenih zadržkov ali omejitev.

Da bom upošteval(a) vsa navodila organizatorja in da se strinjam z vsemi pogoji, navodili in odločitvami organizatorja. Organizator prireditve je poskrbel za varnost udeležencev in izpravnost prireditvenega prostora v največji možni meri tudi s tem, da je za določene ovire predvidel obvezen način premagovanja, s katerim sem seznanjen(a), in se zavedam, da sem ga tudi dolžan(a) upoštevati.
Način premagovanja ovir, za katere organizator ni predvidel obveznega načina premagovanja, je prepuščen moji lastni izbiri in kreativnosti, vendar sem sam dolžan(a) oceniti in izbrati način, ki je glede na vse subjektivne in objektivne okoliščine zame najbolj ustrezen in varen.

Razumem, da je BRAVERUN preizkus vzdržljivosti, psihične moči in spretnosti. Sestavni del BRAVERUN, vendar ne izključno, so aktivnosti, kot so npr. tek, plavanje, premagovanje ovir, plazenje skozi ozke prostore, prosto ali varovano plezanje, skakanje z višine, prenašanje in dvigovanje težkih bremen, prečkanje blatnih in vodnih področij. Zagotavljam, da sem plavalno pismen. Seznanjen sem tudi, da naj ocenim svoje sposobnosti, zmožnosti, zdravstveno stanje in ostale okoliščine in da naj skozi celotno prireditev sodelujem v skladu s tem ter da lahko odstopim in da nisem dolžan(a) premagovati ovir ali posamezne ovire (v skladu s pravili prireditve), katere sam(a) smatram za prezahtevne, prenevarne in podobno (glede na svoje zmožnosti, sposobnosti ali katere koli druge okoliščine).

Seznanjen(a) sem tudi s tem, da lahko kadar koli med samo prireditvijo, v skladu s pravili, odstopim.

Izjavljam, da sem seznanjen(a) z nevarnostmi in s tveganji, ki se lahko pojavijo v zvezi z udeležbo na tej prireditvi/tekmovanju, ter da v primeru nastanka kakršne koli škode, kot so npr., vendar ne izključno, telesne poškodbe, telesne bolečine, strah, duševne bolečine in poškodbe na stvareh, ne bom tožil(a) organizatorja in/ali od njega zahteval(a) povrnitve morebitne nastale škode ali plačila nadomestila.

Seznanjen(a) sem, da tekmujem na podlagi svoje svobodne privolitve in na svojo lastno odgovornost ter da organizator ne prevzema odgovornosti za nastanek morebitne škode, tako posredne kot neposredne, v kateri koli obliki.

Seznanjen(a) sem, da organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi z mojim sodelovanjem na prireditvi.

Strinjam se, da organizator uporabi osebne podatke, ki sem jih vnesel(a) na prijavni obrazec, za namene, povezane z mojim sodelovanjem na tej prireditvi. Soglašam, da se lahko vsi podatki iz prijavnice in rezultati prireditve objavijo v sredstvih javnega obveščanja ter na spletnih straneh, povezanih s prireditvijo, vključno z mojimi fotografijami, filmskimi in video posnetki, intervjuji ipd., ne da bi organizatorji ali mediji za to potrebovali moje posebno dovoljenje in ne da bi za to pričakoval(a) ali zahteval(a) kakršno koli nadomestilo oz. plačilo.

Seznanjen sem, da denarja za prijavnino ali morebitnih stroškov v povezavi z BraveRun organizator ne vrača pod nobenimi pogoji, razen zaradi odpovedi prireditve s strani organizatorja. V primeru poškodbe se prijavnina lahko prenese na drugo osebo ali pa udeleženec pravice, povezane s plačano prijavnino, prenese na naslednji BraveRun.

V vednost- Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke udeležencev uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in naprej). Z udeležbo udeleženec(ka) dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke hrani in obdeluje v svojih zbirkah neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca(ke). Organizatorju dovoljujete zbiranje podatkov za potrebe statistične obdelave, sporočanje sprememb o samem dogodku ali v povezavi s prijavo. Vaših podatkov ne bomo posredovali drugi fizični ali pravni osebi.
Organizator prireditve BraveRun lahko prireditev odpove ali spremeni potek proge in ovir. Prav tako lahko organizator spremeni te pogoje sodelovanja. O morebitnih spremembah bo udeležence in ostalo javnost obvestil na svoji spletni strani.
V primeru odpovedi prireditve s strani organizatorja bo prijavnina udeležencem povrnjena.
Udeleženec(ka) ima vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 20/1998 in naprej).

1. Izjava o varstvu osebnih podatkov

V Športnem društvo Gibaj.se, Dalmatinova 40, SI – 2000 Maribor (v nadaljevanju: upravitelj) spoštujemo vašo zasebnost in varnosti vaših osebnih podatkov posvečamo vso pozornost. Naša politika o varstvu podatkov je zato skladna tako z veljavnimi določbami na področju varstva osebnih podatkov, kot tudi z drugimi zakonskimi določili.

Da bi vaše podatke kar najbolj učinkovito zaščitili pred naključnimi ali namernimi manipulacijami, izgubo podatkov in njihovim uničenjem oziroma dostop do njih onemogočili nepooblaščenim tretjim osebam uporabljamo tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki jih nadgrajujemo skladno s tehnološkim razvojem in zakonskimi spremembami.

V nadaljevanju vas bomo seznanili, katere vaše osebne podatke zbiramo in čemu jih uporabljamo, kako varujemo vaše podatke in kako lahko sami spremenite svoje podatke.

2. Katere vaše osebne podatke zbiramo?

Našo spletno mesto lahko obiščete brez navedbe svojih osebnih podatkov. Navedba osebnih podatkov je potrebna le ob izpolnitvi naslednjih obrazcev.

Prijava in Otroško družinski BraveRun
Osebni podatki, ki jih o vas pridobimo so:

 • Ime
 • Priimek
 • E-naslov
 • Telefonska številka
 • Leto rojstva
 • Spol
 • Poštna številka, kraj
 • Ime ekipe

Osebne podatke, prejete z izpolnitvijo obrazca Prijava zbiramo, uporabljamo in obdelujemo z namenom vodenja evidence o udeležencih dogodka ter komunikacijo po e-pošti v zvezi s prijavo, potekom, vsebino dogodka in zadovoljstvom z njim ter za pošiljanje e-novic z informacijami o dogodku. Osebni podatek o e-naslovu, ki ga posredujete s prijavo se uporablja izključno za pošiljanje e-novic do preklica. Obveščali vas bomo s koristnimi informacijami o BraveRun-u, do dvakrat (2) mesečno.

Prav tako osebne podatke, prejete z izpolnitvijo obrazca prijava za skupine- več članov ekipe zbiramo, uporabljamo in obdelujemo z namenom vodenja evidence o številu ekip in številu udeležencih v posameznih ekipah. Nosilec ekipe je kontaktna osebe posamezne ekipe. E-naslov nosilca ekipe uporabljamo za komunikacijo po e-pošti v zvezi s prijavo, potekom, vsebino dogodka ter za pošiljanje e-novic z informacijami o dogodku. V posamezno ekipo se udeleženci dogodka prijavljajo sami z izpolnitvijo obrazca Prijava in tam izbiro ekipe. Pri dodajanju udeležencev dogodka zbiramo tudi osebne podatke vaših so-udeležencev. Zato se prepričajte, da boste vse informacije, ki se nanašajo na tretje osebe, podali z njihovim soglasjem.

Vsak uporabnik samostojno odgovarja za vsebine, ki jih vpiše na spletnem mestu www.braverun.com

3. Komu posredujemo vaše osebne podatke?

Osebne podatke uporabljamo izključno za potrebe uspešne realizacije dogodka Oviratlon in ostalo nujno potrebno komunikacijo (potrditev prijave). Podatki se zbirajo od vseh udeležencev, ne glede na obliko prijave. Dostop do osebnih podatkov in obdelavo podatkov bodo izvajale naslednje pravne osebe:

 • Športno društvo Gibaj.se, bo osebne podatke uporabil izključno za namen uspešne izvedbe dogodka, prijave na dogodek in izstavitev računa ter prilagoditve dogodka v naslednjem letu.
 • U3P, Jože Perčič s.p. bo osebne podatke uporabil izključno za namen uspešne izvedbe dogodka, prijave na dogodek in izstavitev računa ter prilagoditve dogodka v naslednjem letu.
4. Kako varujemo vaše podatke?

Vsi omenjeni podatki, se na strežniku upravitelja shranjujejo trajno.
V ŠD Gibaj. se in U3P lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabimo za namene statističnih analiz. V nobenem primeru vaših osebnih podatkov ne bomo predali nepooblaščenim osebam.   

Podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo, bodo razkriti v primeru, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov upravitelja.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam in sicer tako, da poskrbi za varnost računalnika in na njem delujočega sistema s katerim opravlja naročila.

5. Pravica dostopanja do informacij

Pravico imate, da na lastno zahtevo in brezplačno prejmete informacije o tem, katere vaše osebne podatke smo shranili. Nadalje imate pravico zahtevati popravke, izbris ali prepoved uporabe nepravilnih podatkov. V določenih okoliščinah utegne biti izbris podatkov v nasprotju z zakonskimi predpisi, še posebej, če so podatki namenjeni za računovodske in knjigovodske namene.

Kadarkoli lahko zahtevate:

 • Odjavo od prejemanja e-novic s klikom na označeno povezavo oz. odjavo v vseh prejetih e-sporočili. Ob odjavi bo upravitelj vaše osebne podatke premaknili v evidenco odjavljenih uporabnikov, kjer jih bo zaradi preprečevanja napak in nenamernih prijav hranil neomejeno oz. do preklica privolitve uporabnika.
 • Popravek svojih osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na naslov
  info@braverun.com
 • Trajen izbris osebnih podatkov, ki jih upravitelj hrani o vas, s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@braverun.com
 • Izvoz in vpogled do osebnih podatkov v elektronski obliki, ki jih upravitelj hrani o vas, s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@braverun.com
6. Uporaba storitve Google Analytics

To spletno mesto uporablja storitev Google Analytics, ki je storitev za spletno analitiko družbe Google Inc. (”Google”). Google Analytics uporablja tako imenovane ”piškotke”, besedilne datoteke, ki se shranijo v vaš računalnik in omogočajo analizo vaše uporabe spletnega mesta. Informacije o vaši uporabi tega spletnega mesta (vključno z vašim naslovom IP), ki jih pridobi piškotek, se prenesejo na strežnik družbe Google v ZDA, kjer se shranijo.

Družba Google bo te informacije uporabila za analizo vaše uporabe spletne strani, za izdelavo poročil o aktivnostih spletne strani za upravljavce spletne strani in za opravljanje drugih storitev, ki so povezane z uporabo spletne strani in uporabo interneta. Po potrebi bo družba Google tovrstne informacije posredovala tretjim osebam, in sicer v zakonsko predpisanem obsegu, oziroma, če tretje osebe tovrstne podatke obdelujejo po naročilu družbe Google. Družba Google ne bo v nobenem primeru združevala vašega naslova IP z drugimi podatki družbe Google. Namestitev piškotkov lahko onemogočite z ustrezno nastavitvijo programske opreme svojega brskalnika ali spremenite nastavitev uporabe piškotkov. Vendar vas moramo pri tem opozoriti, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij te spletne strani v polnem obsegu. Z uporabo tega spletnega mesta izjavljate, da se strinjate, da družba Google obdeluje o vas zbrane podatke na način, kot je bil predhodno opisan, in za zgoraj naveden namen.

Naše spletno mesto uporablja funkcijo anonimizacije, ki jo zagotavlja storitev Google Analytics. V tem okviru se naslovi IP shranjujejo in obdelujejo samo v skrajšani obliki, tako da jih ni mogoče povezati z identiteto določene osebe.

7. Integracija vtičnikov za socialno omrežje

Na našem spletnem mestu so nameščeni naslednji vtičniki (”plugins”) za socialno omrežje:

 • facebook.com, ki ga upravlja družba Facebook Inc., Menlo Park, Kalifornija, ZDA (”Facebook”).
 • plus.google.com, ki ga upravlja družba Google Inc., Mountain View, Kalifornija, ZDA (”Google+”)

Vtičniki socialnih omrežij se na našem spletnem mestu nahajajo pri novicah. Prepoznate jih po pikogramih dotičnih omrežij.

Da bi povečali zaščito osebnih podatkov pri obisku naše spletne strani, so vtičniki (plugins) za socialna omrežja v našo spletno stran integrirani s tako imenovano rešitvijo ”dveh klikov”. Takšen koncept zagotavlja, da se povezava s strežniki posameznega ponudnika ob obisku naših spletnih strani, ki vsebujejo takšne vtičnike, ne vzpostavi samodejno. Aktivirajo se šele, ko jih kot uporabnik aktivirate in s tem podate svoje soglasje za prenos podatkov, tako da vaš brskalnik vzpostavi neposredno povezavo s strežniki določenega ponudnika. Vsebina vtičnika določenega ponudnika se nato posreduje neposredno do vašega brskalnika in se prikaže na zaslonu vašega računalnika.

S pomočjo vtičnikov dobi posamezni ponudnik socialnega omrežja informacijo o tem, do katere naše spletne strani ste dostopali. Če ste v času obiska naše spletne strani z vašim uporabniškim računom prijavljeni na enem izmed družbenih omrežij, se lahko ponudnik seznani s tem, do katerih vsebin dostopate s svojim uporabniškim računom. V primeru interakcije z vtičniki, npr. če pritisnete gumb ”deli”, vaš brskalnik to informacijo posreduje do strežnikov določenega ponudnika, kjer se ta informacija shrani.

Dodatne informacije o zbiranju in uporabi podatkov na socialnih omrežjih ter o vaših pravicah in možnostih za varstvo zasebnosti lahko najdete na spletni strani določenega ponudnika:
Facebook: http://www.facebook.com/policy.php 
Google: https://policies.google.com/privacy

8. Facebook Custom Audience Pixel

(koda za merjenje povpraševanja oziroma sledenje različnim konverzijam in dogodkom na Facebooku)

Sodelujemo v Facebookovem programu Custom Audience (določanje ciljne skupine strank za oglaševanje), ki nam omogoča prikazovanje individualno prilagojenih oglasov, če ste prijavljeni v svoj uporabniški račun na Facebooku. To orodje nam omogoča, da prilagodimo naše oglase glede na vašo uporabo našega spletnega mesta, da tako zagotovimo po meri ukrojene oglase.

Poleg spremembe nastavitev vašega brskalnika lahko prilagodite tudi svoje preferenčne nastavitve z ustreznimi nastavitvami na Facebooku, če ne želite več prejemati po meri ukrojenih oglasov na Facebooku.

9. Upravitelj

Športno društvo Gibaj.se, Dalmatinova 40, SI – 2000 Maribor info@braverun.com

Datum: 27.03.2019