Proga 2022

Start in cilj sta v SKI ARENA štadiona. 3km proga zavije proti golf igrišču, mimo nogmetnih igrišč, nadaljuje po potoku do Draš centra in vodnega zajetja. Tam obrne nazaj proti golf igriču in cilju v Ski Areni.  5km proga zavije proti Spodnji postaji vzpenjače, na pump progo in do prvega stebra vzpenjače. Potem se spusti do ribnika ob mlinu in nadaljuje v gozd. Iz gozda se vrne na cesto in nazaj do prvega stebra vzpenjače. Mimo ciljne arene se povzpe proti golf igrišču, mimo nogmetnih igrišč, nadaljuje po potoku do Draš centra in vodnega zajetja. Tam obrne nazaj proti golf igrišču in nazaj v ciljno areno. 10km sta dva kroga
Nevarno prečkanje:
Pri prvem stebru Spodnje postaje Vzpenjače je nevarno prečkanje Bike proge. Drugo nevarno prečkanje je preko sani na štadionu.
Na teh dveh točkah je potrebna posebna pozornost, saj kolesarji in sani prihajajo z zelo veliko hitrostjo in se težko pravočasno zaustavijo.

Na sliki so prikazane lokacije, kjer bo največ ovir na enem mestu, kamor se lahko postavijo tudi navijači.